Špeciálna výstava 2009

Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany
Dátum: 16.-18.1.2009
Počet Slovenských hrvoliakov: 353
Počet variet: 15
Počet vystavovateľov: 50
Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Žáková Dana

Udelené tituly
Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy) - Balázs Ján 97 b.
Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV) - Krivosudský Ivan Ing. 383 b.

Šampión
žltý: 1,0 Krivosudský Ivan Ing. 96
modrý bielopásavý: 1,0 Klč Emil 96
modrý čiernopásavý: 1,0 Krošlák Štefan 96
červený: 1,0 Paldan Martin 96
čierny fŕkaný: 1,0 Dohálová Katarína 95

Víťazná kolekcia (4 holuby)
čierny: Šenkár Štefan 380
modrý bielopásavý: Chren Peter 379
modrý čiernopásavý: Magula Jozef 380
červený: Podberský Ivo st. 379
žltý bielopásavý: Benovič Anton 376

Cena pre najlepšiu kolekciu MCH (4 holuby)
žltý: Valíček Šimon 377

Víťazná cena
čierny: Žáková Dana 95, Filín Vincent 95, Dohál Róbert Ing. 95
žltý: Brysuda Antonín 95, Močár Dušan Ing. 96, Krivosudský Ivan Ing. 96
modrý bielopásavý: Bielik Rastislav Bc. 96, Mĺkvy René 95, Matúš Michal 95
modrý čiernopásavý: Bielik Rastislav Bc. 95, Šusta Rudolf 95, Ďuríšek Ivan 95
červený: Šípoš Ladislav 95, Podberský Ivo st. 95, Gašparík Vladimír 95
čierny bielopásavý: Poturnay Anton 95
hnedý: Močár Dušan Ing. 95
modrý jarabý: Čelary Patrik 94

Víťazná cena II
čierny: Šenkár Štefan 96, Podberský Ivo Ing. 95
žltý: Šusta Rudolf 95
modrý bielopásavý: Matúš Michal 95, Adamec Štefan Ing. 95
modrý čiernopásavý: Danihel Karol 95, Magula Jozef 95, Poturnay Anton 94
červený: Vajs Štefan 95
červený bielopásavý: Hybský Ján 95

Sponzorské ceny
Cena starostu obce Veľké Kostoľany - SH modrý bielopásavý - Kopáč Jozef 95
Cena časopisu Chovateľ - SH čierny - Filín Vincent 96
Cena Predsedu KCHSH - SH žltý - Bedeč Jozef 95
Cena Tajomníka KCHSH - SH čierny bielopásavý - Halmo Albert MVDr. 94

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 353

Slovenský hrvoliak čierny 84
- Balázs Ján 8
- Čimbora Viliam 6
- Chmara Ján 4
- Dohál Róbert Ing. 10
- Filín Vincent 8
- Kmeť Martin 4
- Meravý Slavko 3
- Petrikovič Jozef 5
- Petríček Jozef 8
- Podberský Ivo Ing. 6
- Šenkár Štefan 12
- Vnučko Martin 4
- Žáková Dana 6

Slovenský hrvoliak žltý 42
- Bedeč Jozef 6
- Brysuda Antonín 6
- Krivosudský Ivan Ing. 12
- Močár Dušan Ing. 4
- Pestún Anton 4
- Šusta Rudolf 6
- Valíček Šimon 4

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 67
- Adamec Štefan Ing. 10
- Bielik Marek Mgr.art 4
- Bielik Rastislav Bc. 6
- Ďuríšek Ivan 6
- Chren Peter 8
- Klč Emil 7
- Kopáč Jozef 4
- Matúš Michal 7
- Mĺkvy René 8
- Šusta Rudolf 3
- Zámečník Miroslav 4

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 60
- Bielik Rastislav Bc. 5
- Ciling Ján 4
- Danihel Karol 8
- Ďuríšek Ivan 6
- Grebáč Juraj Ing. 4
- Chren Peter 2
- Krošlák Štefan 11
- Magula Jozef 8
- Marek Jozef 5
- Poturnay Anton 5
- Šusta Rudolf 2

Slovenský hrvoliak červený 55
- Čerešňák Emil 6
- Gašparík Vladimír 8
- Halmo Albert MVDr. 5
- Lipka Emil 6
- Paldan Martin 8
- Podberský Ivo st. 8
- Smatana Jozef 4
- Šípoš Ladislav 4
- Vajs Štefan 6

Slovenský hrvoliak čierny fŕkaný 5
- Dohálová Katarína 4
- Meravý Slavko 1

Slovenský hrvoliak žltý fŕkaný 3
- Chmara Ján 3

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 8
- Halmo Albert MVDr. 4
- Poturnay Anton 4

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 5
- Hybský Ján 5

Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý 6
- Benovič Anton 6

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 2
- Chren Peter. 2

Slovenský hrvoliak modrý jarabatý 9
- Čelary Patrik 4
- Krošlák Štefan 5

Slovenský hrvoliak hnedý 4
- Močár Dušan Ing. 4

Slovenský hrvoliak červenoplavý 2
- Dohál Róbert Ing. 2

Slovenský hrvoliak červenoplavý jarabatý 1
- Dohál Róbert Ing. 1


Zoznam vystavovateľov

#MenoAdresaPSČ
1. Adamec Štefan Ing. Myjava, Brestovec 123 907 01
2. Balázs Ján Pohranice 195 951 02
3. Bedeč Jozef Veľký Grob 11 925 27
4. Benovič Anton Považany 420 916 26
5. Bielik Marek Bc. Červeník, ul Mieru 206 920 03
6. Bielik Rastislav Mgrart. Krakovany 432 922 02
7. Brysuda Antonín Veľký Grob 334 925 27
8. Cilling Ján Dolný Pial, Ondrejovská 8 935 37
9. Čelary Patrik MCH Borský Svätý Jur 908 79
10. Čerešňák Emil Bojná 692 955 01
11. Čimbora Viliam MCH Biely Kostoľ, Viničná 33 917 00
12. Danihel Karol Kostolište 307 900 62
13. Dohál Róbert Moravský Svätý Ján 540 908 71
14. Dohálová Katarína Moravský Svätý Ján 540 908 71
15. Ďuríšek Ivan Košariská 247 906 15
16. Filín Vincent Veľké Kostoľany 165 922 07
17. Gašparík Vladimír Práznovce 8/20 955 01
18. Grebač Juraj Ing. Vrbovce 409 906 06
19. Halmo Albert MVDr. Bošany 397 956 18
20. Hybský Ján Dobrá Niva 430 962 61
21. Chmara Ján Zaškov, Babicovská 190 027 21
22. Chren Peter Machulince 319 951 93
23. Klč Emil Končín 99 922 04
24. Kmeť Martin Brodzany 110 958 42
25. Kopáč Jozef Vrbové, Poľná 635/20 922 03
26. Krivosudský Ivan Ing. Kráľová pri Senci 596 900 50
27. Krošlák Štefan Kovarovce 469 956 15
28. Lipka Emil Trebatice 456 922 10
29. Magula Jozef Veľké Kostoľany 381 922 07
30. Marek Jozef Brestovany, SHP 95 950 12
31. Matúš Michal Ducové 3 922 21
32. Meravý Slavko Trenčín, Zábladská 89 911 06
33. Mlkvý René MCH Veľké Kostoľany 200 922 07
34. Močár Dušan Ing. Krupina, Štefánika 37 963 01
35. Paldan Martin Bratislava, Hanácka 15 821 04
36. Pestún Anton Rišňovce 63 951 21
37. Petrikovič Jozef Bošany, ČSĽA 619 956 18
38. Petríček Jozef Považská Bystrica, Šoltésovej 104 017 01
39. Podberský Ivo Ing. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
40. Podberský Ivo st. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
41. Poturnay Anton Dubovany 56 922 08
42. Smatana Jozef Topoľčany, Janka Matušku 955 01
43. Šenkár Štefan Borovce 209 922 09
44. Šípoš Ladislav Topoľčany, Mojmírová 1281/63 955 01
45. Šusta Rudolf Blatné pri Senci 234 900 82
46. Vajs Štefan Sása 170 962 62
47. Valíček Šimon MCH Nitra, Štefánikova 68 949 01
48. Vnučko Martin Urmince 409 956 02
49. Zámečník Miroslav Veľké Kostoľany 389 922 07
50. Žáková Dana Hlboké, Košútovce 1028 906 31