Dotazník

Chovám Slovenských hrvoliakov farba kresba holub 1,0
počet
holubica 0,1
počet
 
Rozšírené farebné variety
Slovenský hrvoliak žltý
Slovenský hrvoliak červený
Slovenský hrvoliak čierny
Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý
Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý
 
Menej rozšírené farebné variety
Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý
Slovenský hrvoliak červený bielopásavý
Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý
Slovenský hrvoliak izabelový bielopásavý
Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý
Slovenský hrvoliak hnedý bielopásavý
Slovenský hrvoliak žltý frkaný
Slovenský hrvoliak červený frkaný
Slovenský hrvoliak čierny frkaný
Slovenský hrvoliak izabelový frkaný
Slovenský hrvoliak hnedý frkaný
Slovenský hrvoliak žltý šupinatý
Slovenský hrvoliak červený šupinatý
Slovenský hrvoliak čierny šupinatý
Slovenský hrvoliak izabelový šupinatý
Slovenský hrvoliak strieborný šupinatý
Slovenský hrvoliak žltoplavý pásavý
Slovenský hrvoliak červenoplavý pásavý
Slovenský hrvoliak hnedoplavý pásavý
Slovenský hrvoliak modroplavý pásavý
Slovenský hrvoliak žltoplavý jarabý
Slovenský hrvoliak červenoplavý jarabý
Slovenský hrvoliak hnedoplavý jarabý
Slovenský hrvoliak modroplavý jarabý
Slovenský hrvoliak modrý jarabý
Slovenský hrvoliak modrý bezpásavý
Slovenský hrvoliak strieborný bezpásavý
Slovenský hrvoliak hnedý
 
AOC ostatné farby a kresby
(neuvedené vyššie)
farba kresba    
Slovenský hrvoliak
Slovenský hrvoliak
Slovenský hrvoliak
Slovenský hrvoliak
Slovenský hrvoliak
 

Splou chovám Slovenských hrvoliakov: 0 ks