XIII. Celoštátna výstava zvierat 2010

Miesto: Výstavisko Agrokomplex Nitra
Dátum: 26.-28.11.2010
Počet Slovenských hrvoliakov: 193 /185 ks od členov KCHSH/
Počet variet: 11
Počet vystavovateľov: 33 /31 členov KCHSH/
Posudzovatelia: Podberský Ivo Ing., Filín Vincent a Žáková Dana

Udelené tituly
- venované výstavným výborom Majster SR (4 holuby)
žltý: Krivosudský Ivan Ing. 385 b.

Šampión
žltý: 1,0 Krivosudský Ivan Ing. 97 b.
čierny: 0,1 Balázs Ján 96 b.

Čestná cena
čierny: Filín Vincent 95, Šenkár Štefan 95
červený: Podberský Ivo st. 96, Guzmický Štefan 95
žltý: Brysuda Antonín 96, Šusta Rudolf 96
modrý čiernopásavý: Krošlák Štefan 96
modrý bielopásavý: Krivosudský Dušan 96

- venované Klubom chovateľov Slovenských hrvoliakov Pre najlepšieho výletky SH
modrý čiernopásavý: Bielik Rastislav Ing. 96

Pre najlepšieho výletky SH
červený: Gašparík Vladimír 95
žltý: Močár Dušan Ing. 96
modrý čiernopásavý: Magula Jozef 95
modrý bielopásavý: Chren Peter 95, Matúš Michal 96
čierny bielopásavý: Škvarenina Eugen 94

- venované Ing. Jaroslavom Matyášom, predsedom RR SZCH Pre najlepšieho SH žltého
žltý: Krivosudský Ivan Ing. 97

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 185

Slovenský hrvoliak čierny 40
- Balázs Ján 4
- Filín Vincent 4
- Lévai Oto 8
- Polák Justín 4
- Raninec Milan 8
- Šenkár Štefan 4
- Vaňo Jozef 4
- Podberský Ivo Ing. 4

Slovenský hrvoliak červený 32
- Fígel Milan 4
- Gašparík Vladimír 4
- Guzmický Štefan 6
- Halmo Albert MVDr. 4
- Chren Peter 2
- Podberský Ivo st. 8
- Šípoš Ladislav 4

Slovenský hrvoliak žltý 33
- Brysuda Antonín 4
- Ciling Ján 1
- Krivosudský Ivan Ing. 12
- Močár Dušan Ing. 4
- Šusta Rudolf 8
- Valíček Šimon 4

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 20
- Bielik Rastislav Ing. 8
- Ciling Ján 2
- Chren Peter 2
- Krošlák Štefan 4
- Magula Jozef 4

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 29
- Bielik Marek Mgr.art 4
- Ciling Ján 1
- Filín Vincent 4
- Chmara Ján 4
- Chren Peter 4
- Koštrna Pavol 4
- Krivosudský Dušan 4
- Matúš Michal 4

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 8
- Halmo Albert MVDr. 4
- Škvarenina Eugen 4

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 6
- Hybský Ján 6

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 4
- Chren Peter 4

Slovenský hrvoliak čierny fŕkaný 4
- Polák Justín 4

Slovenský hrvoliak modrý šupinatý 4
- Škvarenina Eugen 4

Slovenský hrvoliak modrý jarabý 5
- Bielik Rastislav Ing. 3
- Vaňo Jozef 2


Zoznam vystavovateľov

#MenoAdresaPSČ
1. Balázs Ján Pohranice 195 951 02
2. Bielik Marek Mgr.art Červeník, ul Mieru 206 920 03
3. Bielik Rastislav Ing. Krakovany 432 922 02
4. Brysuda Antonín Veľký Grob 334 925 27
5. Cilling Ján Dolný Pial, Ondrejovská 8 935 37
6. Filín Vincent Veľké Kostoľany 165 922 07
7. Fígel Milan Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 47/54 972 23
8. Gašparík Vladimír Práznovce 8/20 955 01
9. Guzmický Štefan Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2 951 15
10. Hybský Ján Dobrá Niva 430 962 61
11. Chmara Ján Zaškov, Babicovská 190 027 21
12. Chren Peter Machulince 319 951 93
13. Klč Emil Kočín 99 922 04
14. Koštrna Pavol Veľké Kostoľany 385 922 07
15. Krivosudský Dušan Kráľová pri Senci 338 900 50
16. Krivosudský Ivan Ing. Kráľová pri Senci 596 900 50
17. Krošlák Štefan Kovarovce 469 956 15
18. Lévai Oto Senec, Vrbenského 10 903 01
19. Magula Jozef Veľké Kostoľany 381 922 07
20. Matúš Michal Ducové 3 922 21
21. Močár Dušan Ing. Krupina, Štefánika 37 963 01
22. Podberský Ivo Ing. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
23. Podberský Ivo st. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
24. Polák Justin Bojnice, Bernolákova 18 972 01
25. Raninec Milan Nivka 551 913 21
26. Šenkár Štefan Borovce 209 922 09
27. Šípoš Ladislav Topoľčany, Mojmírová 1281/63 955 01
28. Škvarenina Eugen Bošany, ČSA 913 956 01
29. Šusta Rudolf Blatné pri Senci 234 900 82
30. Valíček Šimon MCH Nitra, Štefánikova 68 949 01
31. Vaňo Jozef Nemčice 358/1 955 01