Špeciálna výstava 2007

Miesto: ZO SZCH Veľké Kostoľany
Dátum: 19.-21.1.2007
Počet Slovenských hrvoliakov: 334
Počet variet: 12
Počet vystavovateľov: 49
Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent a Šípoš Ladislav

Udelené tituly
Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy) - SH čierny - Šenkár Štefan 96 b.
Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV) - SH žltý - Krivosudský Ivan Ing. 383 b.

Šampión
žltý: 1,0 Krivosudský Ivan Ing. 96
červený: 1,0 Fígel Milan 95
modrý bielopásavý: 1,0 Kopáč Jozef 96
modrý čiernopásavý: 0,1 Magula Jozef 96
čierny fŕkaný: 0,1 Polák Justín 95

Víťazná kolekcia (4 holuby)
červený: Gašparík Vladimír 374
modrý bielopásavý: Matúš Michal 378
modrý čiernopásavý: Bielik Rastislav 379
čierny: Balázs Ján 381
červený fŕkaný: Porubský Július 371

Víťazná cena
žltý: Krivosudský Ivan Ing. 96, Brysuda Antonín 96, Močár Dušan Ing. 95
červený: Šípoš Ladislav 95, Podberský Ivo Ing. 95, Paldan Martin 94
modrý bielopásavý: Bielik Marek 95, Matúš Michal 94, Mĺkvy René 95
modrý čiernopásavý: Krošlák Štefan 95, Sedlák Miroslav 95, Bielik Rastislav 95
čierny: Dohál Róbert Ing. 96, Balázs Ján 95, Filín Vincent 95
strieborný bielopásavý: Krošlák Štefan 95
žltý fŕkaný: Valíček Šimon 95
červený šupinatý: Benovič Anton 93

Víťazná cena II
žltý: Šusta Rudolf 95, Krivosudský Ivan Ing. 96
červený: Gašparík Vladimír 95
modrý bielopásavý: Matúš Michal 95, Klč Emil 95
modrý čiernopásavý: Magula Jozef 95, Adamec Štefan Ing. 95
čierny: Balázs Ján 96, Šenkár Štefan 95, Boháč Maximilian 95

Sponzorské ceny
Cena tajomníka oblastného výboru Trnava - SH žltý: Pestún Anton 95
Cena Predsedu ZO SZCH Veľké Kostoľany - SH modrý čiernopásavý: Poturnay Anton 95
Cena Predsedu KCHSH - SH červený: Smatana Jozef 94

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 344

Slovenský hrvoliak žltý 54
- Adamec Štefan Ing. 3
- Bedeč Jozef 6
- Brysuda Antonín 7
- Krivosudský Ivan Ing. 10
- Marek Jozef 5
- Močár Dušan Ing. 7
- Pestún Anton 4
- Šusta Rudolf 8
- Vaňo Jozef 4

Slovenský hrvoliak červený 54
- Fígel Milan 6
- Gašparík Vladimír 8
- Guliš Eduard 5
- Lipka Emil 7
- Paldan Martin 2
- Petríček Jozef 4
- Piaček Vladimír 6
- Podberský Ivo Ing. 2
- Porubský Július 5
- Smatana Jozef 4
- Šípoš Ladislav 4
- Žák Pavol 1

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 63
- Adamec Štefan Ing. 8
- Bielik Marek 5
- Halmo Albert MVDr. 5
- Chren Peter 6
- Klč Emil 5
- Kopáč Jozef 3
- Matúš Michal 8
- Mĺkvy René 9
- Močár Dušan Ing. 2
- Poturnay Anton 3
- Valíček Šimon 3
- Zámečník Miroslav 6

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 51
- Adamec Štefan Ing. 4
- Bielik Rastislav 7
- Dohál Róbert Ing. 5
- Halmo Jozef 5
- Chren Peter 2
- Klč Emil 2
- Krošlák Štefan 5
- Magula Jozef 10
- Poturnay Anton 3
- Sedlák Miroslav RNDr. 8

Slovenský hrvoliak čierny 81
- Balázs Ján 8
- Boháč Maximilian 8
- Diviak Milan 4
- Dohál Róbert Ing. 9
- Filín Vincent 9
- Fígel Milan 4
- Chmara Ján 4
- Petrikovič Jozef 6
- Petríček Jozef 4
- Podberský Ivo st. 4
- Šenkár Štefan 12
- Zeman Vladimír 3
- Žák Pavol 6

Slovenský hrvoliak čierny fŕkaný 7
- Dohál Róbert Ing. 2
- Polák Justín 5

Slovenský hrvoliak červený fŕkaný 5
- Porubský Július 5

Slovenský hrvoliak žltý fŕkaný 3
- Chmara Ján 3

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 4
- Petrikovič Rudolf 4

Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý 5
- Benovič Anton 5

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 3
- Krošlák Štefan 3

Slovenský hrvoliak červený šupinatý 4
- Benovič Anton 4


Zoznam vystavovateľov

#MenoAdresaPSČ
1. Adamec Štefan Ing. Myjava, Brestovec 123 907 01
2. Balázs Ján Pohranice 195 951 02
3. Bedeč Jozef Veľký Grob 11 925 27
4. Benovič Anton Považany 420 916 26
5. Bielik Marek Červeník, ul Mieru 206 920 03
6. Bielik Rastislav Krakovany 432 922 02
7. Boháč Maximilián Piešťany, Vajanského 42 921 01
8. Brysuda Antonín Veľký Grob 334 925 27
9. Diviak Milan Brezová p. Bradlom, Žriedlova d. 696 906 13
10. Dohál Róbert Moravský Svätý Ján 540 908 71
11. Figel Milan Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 47/54 972 23
12. Filín Vincent Veľké Kostoľany 165 922 07
13. Gašparík Vladimír Práznovce 8/20 955 01
14. Guliš Eduard Bošany 256 956 18
15. Halmo Albert MVDr. Bošany 397 956 18
16. Halmo Jozef Bošany 440 956 18
17. Chmara Ján Zaškov, Babicovská 190 027 21
18. Chren Peter Machulince 319 951 93
19. Klč Emil Končín 99 922 04
20. Kopáč Jozef Vrbové, Poľná 635/20 922 03
21. Krivosudský Ivan Ing. Kráľová pri Senci 596 900 50
22. Krošlák Štefan Kovarovce 469 956 15
23. Lipka Emil Trebatice 456 922 10
24. Magula Jozef Veľké Kostoľany 381 922 07
25. Marek Jozef Brestovany, SHP 95 950 12
26. Matúš Michal Ducové 3 922 21
27. Mlkvý René MCH Veľké Kostoľany 200 922 07
28. Močár Dušan Ing. Krupina, Štefánika 37 963 01
29. Paldan Martin Bratislava, Hanácka 15 821 04
30. Pestún Anton Rišňovce 63 951 21
31. Petrikovič Jozef Bošany, ČSĽA 619 956 18
32. Petrikovič Rudolf Bošany, ČSĽA 620 956 18
33. Petríček Jozef Považská Bystrica, Šoltésovej 104 017 01
34. Piaček Vladimír ml. Kostolište 96 900 62
35. Podberský Ivo Ing. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
36. Podberský Ivo st. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
37. Polák Justin Bojnice, Bernolákova 18 972 01
38. Porubský Július Cabaj-Čápor 584 951 17
39. Poturnay Anton Dubovany 56 922 08
40. Sedlák Miroslav RNDr. Piešťany, Čkalovova 19 921 01
41. Smatana Jozef Topoľčany, Janka Matušku 955 01
42. Šenkár Štefan Borovce 209 922 09
43. Šípoš Ladislav Topoľčany, Mojmírová 1281/63 955 01
44. Šusta Rudolf Blatné pri Senci 234 900 82
45. Valíček Šimon MCH Nitra, Štefánikova 68 949 01
46. Vaňo Jozef Nemčice 358 955 01
47. Zámečník Miroslav Veľké Kostoľany 389 922 07
48. Zeman Vladimír Vrbové, 6. apríla 55 922 03
49. Žák Pavol Hlboké, Košútovce 1028 906 31