Špeciálna výstava 2010

Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany
Dátum: 15.-17.1.2010
Počet Slovenských hrvoliakov: 326
Počet variet: 16
Počet vystavovateľov: 46
Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Močár Dušan Ing. a Žáková Dana

Udelené tituly
Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy) - Krivosudský Ivan Ing. 97 b.
Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV) - Šenkár Štefan 381 b.

Šampión
čierny: 1,0 Filín Vincent 96 a 0,1 Balázs Ján 96
červený: 1,0 Podberský Ivo st.96 a 0,1 Šípoš Ladislav 95
žltý: 0,1 Brysuda Antonín 96
modrý bielopásavý: 1,0 Kopáč Jozef 96 a 0,1 Matúš Michal 96
modrý čiernopásavý: 1,0 Krošlák Štefan 96 a 0,1 Bielik Rastislav Ing. 96
červený bielopásavý: 1,0 Hybský Ján 95
žltý bielopásavý: 0,1 Benovič Anton 95

Víťazná kolekcia (4 holuby)
červený: Gašparík Vladimír 379
žltý: Šusta Rudolf 380
modrý bielopásavý: Mĺkvy René 380
modrý čiernopásavý: Magula Jozef 380
Izabelový bielopásavý: Halmo Albert MVDr. 378

Víťazná cena
čierny: Podberský Ivo Ing. 95, Balázs Ján 95, Šenkár Štefan 96, Filín Vincent 95, Žáková Dana 95
červený: Šípoš Ladislav 95, Podberský Ivo st. 95, Podberský Ivo st. 95, Guzmický Štefan 95, Gašparík Vladimír 95, Vajs Štefan
žltý: Valíček Šimon 96, Krivosudský Ivan Ing. 96, Močár Dušan Ing. 95, Valíček Šimon 96, Močár Dušan Ing. 96, Krivosudský Ivan Ing. 96
modrý bielopásavý: Zámečník Miroslav 95, Matúš Michal 95, Ďuríšek Ivan 95, Šusta Rudolf 95, Koštrna Pavol 95, Ciling Ján 95, Bielik Marek Mgr.art 95, Chren Peter 95, Adamec Štefan Ing. 95
modrý čiernopásavý: Magula Jozef 95, Magula Dávid 95, Poturnay Anton 95, Halmo Jozef 95, Krošlák Štefan 95, Ďuríšek Ivan 95, Danihel Karol 95, Bielik Rastislav Ing. 95
čierny bielopásavý: Poturnay Anton 95, Škvarenina Eugen 95
izabelový bielopásavý: Halmo Albert MVDr. 95
čierny šupinatý: Kmeť Martin 95
modrý šupinatý: Bielik Rastislav Ing. 95
modrý jarabý: Krošlák Štefan 95, Grebáč Juraj Ing. 95

Sponzorské ceny
Cena starostu obce Veľké Kostoľany - SH čierny frkaný- Polák Justín 94
Cena časopisu Chovateľ - SH žltý - Bedeč Jozef 94
Cena Predsedu KCHSH -SH modrý bielopásavý - Marek Jozef 94
Cena Tajomníka KCHSH - SH čierny - Petrikovič Jozef 94
Cena Výboru KCHSH - SH červený - Smatana Jozef 93


SLOVENSKÝ HRVOLIAK 326

Slovenský hrvoliak čierny 46
- Balázs Ján 6
- Filín Vincent 12
- Kmeť Martin 2
- Petrikovič Jozef 6
- Podberský Ivo Ing. 2
- Šenkár Štefan 11
- Žáková Dana 7

Slovenský hrvoliak červený 46
- Čerešňák Emil 4
- Gašparík Vladimír 6
- Guliš Eduard 4
- Guzmický Štefan 3
- Halmo Albert MVDr. 5
- Paldan Martin 4
- Podberský Ivo st. 8
- Smatana Jozef 4
- Šípoš Ladislav 4
- Vajs Štefan 4

Slovenský hrvoliak žltý 40
- Bedeč Jozef 4
- Brysuda Antonín7
- Ciling Ján 1
- Krivosudský Ivan Ing. 10
- Močár Dušan Ing. 6
- Šusta Rudolf 7
- Valíček Šimon 5

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 74
- Adamec Štefan Ing. 4
- Bielik Marek Mgr.art 11
- Ciling Ján 3
- Ďuríšek Ivan 6
- Grebáč Juraj Ing. 4
- Halmo Jozef 4
- Chren Peter 4
- Kopáč Jozef 4
- Koštrna Pavol 4
- Marek Jozef 4
- Matúš Michal 10
- Mĺkvy René 8
- Šusta Rudolf 4
- Zámečník Miroslav 4

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 61
- Bielik Rastislav Ing. 5
- Ciling Ján 2
- Danihel Karol 6
- Ďuríšek Ivan 6
- Halmo Jozef 3
- Koštrna Pavol 4
- Krošlák Štefan 16
- Magula Dávid 3
- Magula Jozef 8
- Poturnay Anton 8

Slovenský hrvoliak čierny fŕkaný 4
- Polák Justín 4

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 12
- Halmo Albert MVDr. 4
- Poturnay Anton 4
- Škvarenina Eugen 4

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 7
- Hybský Ján 7

Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý 8
- Benovič Anton 6
- Halmo Albert MVDr. 2

Slovenský hrvoliak izabelový bielopásavý 4
- Halmo Albert MVDr. 4

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 4
- Kmeť Martin 4

Slovenský hrvoliak žltý šupinatý 2
- Halmo Albert MVDr. 2

Slovenský hrvoliak strieborný šupinatý 1
- Kopáč Jozef 1

Slovenský hrvoliak modrý šupinatý 5
- Bielik Rastislav Ing. 1
- Škvarenina Eugen 4

Slovenský hrvoliak modrý jarabý 9
- Bielik Rastislav Ing. 1
- Grebáč Juraj Ing. 4
- Krošlák Štefan 4

Slovenský hrvoliak hnedý 3
- Močár Dušan Ing. 3


Zoznam vystavovateľov

#MenoAdresaPSČ
1. Adamec Štefan Ing. Myjava, Brestovec 123 907 01
2. Balázs Ján Pohranice 195 951 02
3. Bedeč Jozef Veľký Grob 11 925 27
4. Benovič Anton Považany 420 916 26
5. Bielik Marek Bc. Červeník, ul Mieru 206 920 03
6. Bielik Rastislav Mgrart. Krakovany 432 922 02
7. Brysuda Antonín Veľký Grob 334 925 27
8. Cilling Ján Dolný Pial, Ondrejovská 8 935 37
9. Čerešňák Emil Bojná 692 955 01
10. Danihel Karol Kostolište 307 900 62
11. Ďuríšek Ivan Košariská 247 906 15
12. Filín Vincent Veľké Kostoľany 165 922 07
13. Gašparík Vladimír Práznovce 8/20 955 01
14. Grebač Juraj Ing. Vrbovce 409 906 06
15. Guliš Eduard Bošany 256 956 18
16. Guzmický Štefan Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2 951 15
17. Halmo Albert MVDr. Bošany 397 956 18
18. Halmo Jozef Bošany 440 956 18
19. Hybský Ján Dobrá Niva 430 962 61
20. Chren Peter Machulince 319 951 93
21. Kmeť Martin Brodzany 110 958 42
22. Kopáč Jozef Vrbové, Poľná 635/20 922 03
23. Koštrna Pavol Veľké Kostoľany 385 922 07
24. Krivosudský Ivan Ing. Kráľová pri Senci 596 900 50
25. Krošlák Štefan Kovarovce 469 956 15
26. Magula Dávid MCH Veľké Kostoľany 381 922 07
27. Magula Jozef Veľké Kostoľany 381 922 07
28. Marek Jozef Brestovany, SHP 95 950 12
29. Matúš Michal Ducové 3 922 21
30. Mlkvý René Veľké Kostoľany200 922 07
31. Močár Dušan Ing. Krupina, Štefánika 37 963 01
32. Paldan Martin Bratislava, Hanácka 15 821 04
33. Petrikovič Jozef Bošany, ČSĽA 619 956 18
34. Podberský Ivo Ing. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
35. Podberský Ivo st. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
36. Polák Justin Bojnice, Bernolákova 18 972 01
37. Poturnay Anton Dubovany 56 922 08
38. Smatana Jozef Topoľčany, Janka Matušku 955 01
39. Šenkár Štefan Borovce 209 922 09
40. Šípoš Ladislav Topoľčany, Mojmírová 1281/63 955 01
41. Škvarenina Eugen Bošany, ČSA 913 956 01
42. Šusta Rudolf Blatné pri Senci 234 900 82
43. Vajs Štefan Sása 170 962 62
44. Valíček Šimon MCH Nitra, Štefánikova 68 949 01
45. Zámečník Miroslav Veľké Kostoľany 389 922 07
46. Žáková Dana Hlboké, Košútovce 1028 906 31