Špeciálna výstava 2011

Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany
Dátum: 14.-16.1.2011
Počet Slovenských hrvoliakov: 340
Počet variet: 15
Počet vystavovateľov: 44
Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Močár Dušan Ing. a Bielik Rastislav Ing.

Udelené tituly
Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy) - Krivosudský Ivan Ing. 97 b.
Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV) - Brysuda Antonín 381 b.

Šampión
modrý čiernopásavý: 1,0 Krošlák Štefan 96 a 0,1 Bielik Rastislav Ing. 96
modrý bielopásavý: 1,0 Krivosudský Dušan 96 a 0,1 Matúš Michal 96
žltý: 0,1 Krivosudský Ivan Ing. 96
čierny: 1,0 Šenkár Štefan 96 a 0,1 Balázs Ján 95
červený: 1,0 Podberský Ivo st.96 a 0,1 Guzmický Štefan 96
červený bielopásavý: 0,1 Hybský Ján 95
Šampión - Cena Rudolfa Petrikoviča ( šampión 1,0 SH menej chovaných variet)
strieborný bielopásavý: 1,0 Chren Peter 95

Víťazná kolekcia (4 holuby)
modrý čiernopásavý: Bielik Rastislav Ing. 381
modrý bielopásavý: Kopáč Jozef 380
čierny: Šenkár Štefan 379
červený: Adamec Štefan Ing. 370
červený bielopásavý: Hybský Ján 376

Víťazná cena
modrý čiernopásavý: Kulich Marián 95, Magula Jozef 95, Bielik Rastislav Ing. 96, Magula Jozef 95, Koštrnová Soňa MCH 95, Ďuríšek Ivan 94
modrý bielopásavý: Kopáč Jozef 95, Mĺkvy René 95, Krivosudský Dušan 96, Adamec Štefan Ing. 95, Klč Emil 95, Chren Peter 95, Bielik Marek Mgr.art 95
žltý: Guzmický Róbert 96, Šusta Rudolf 96, Tóth František 96, Šusta Rudolf 96, Močár Dušan Ing. 95, Brysuda Antonín 96
čierny: Vaňo Jozef 95, Filín Vincent 95, Balázs Ján 95, Filín Vincent 95
červený: Gašparík Vladimír 95, Guzmický Štefan 95, Podberský Ivo st. 95, Šípoš Ladislav 95
čierny šupinatý: Kmeť Martin 95
strieborný šupinatý: Dohál Róbert Ing. 94
modrý šupinatý: Bielik Rastislav Ing. 95
modrý jarabatý: Grebáč Juraj Ing. 95
hnedý: Podberský Ivo Ing. 95

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 340

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 63
- Adamec Štefan Ing. 4
- Bielik Rastislav Ing. 6
- Ciling Ján 2
- Ďuríšek Ivan 8
- Koštrnová Soňa 4
- Krošlák Štefan 14
- Kulich Marián 5
- Magula Dávid 4
- Magula Jozef 8
- Marek Jozef 4
- Šusta Rudolf 4

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 71
- Adamec Štefan Ing. 4
- Bielik Marek Mgr.art 4
- Ciling Ján 2
- Ďuríšek Ivan 4
- Chren Peter 6
- Klč Emil 8
- Kopáč Jozef 4
- Koštrna Pavol 4
- Krivosudský Dušan 4
- Krošlák Štefan 4
- Matúš Michal 11
- Mĺkvy René 12
- Zámečník Miroslav 4

Slovenský hrvoliak žltý 63
- Bedeč Jozef 4
- Brysuda Antonín 6
- Guzmický Róbert 7
- Hanulay Juraj 6
- Krivosudský Ivan Ing. 14
- Močár Dušan Ing. 6
- Šusta Rudolf 7
- Tóth František 6
- Valíček Šimon 7

Slovenský hrvoliak čierny 49
- Balázs Ján 6
- Filín Vincent 10
- Guzmický Róbert 4
- Kmeť Martin 1
- Podberský Ivo Ing. 5
- Šenkár Štefan 10
- Urbánek Jozef 4
- Vaňo Jozef 5
- Žáková Dana 4

Slovenský hrvoliak červený 34
- Adamec Štefan Ing. 4
- Gašparík Vladimír 6
- Guzmický Štefan 9
- Podberský Ivo st. 7
- Smatana Jozef 4
- Šípoš Ladislav 4

Slovenský hrvoliak červený fŕkaný 3
- Guzmický Štefan 3

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 4
- Poturnay Anton 4

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 8
- Hybský Ján 8

Slovenský hrvoliak izabelový bielopásavý 2
- Hanulay Juraj 2

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 9
- Dohál Róbert Ing. 1
- Chren Peter 5
- Koštrna Pavol 2
- Krošlák Štefan 1

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 3
- Kmeť Martin 3

Slovenský hrvoliak strieborný šupinatý 6
- Dohál Róbert Ing. 4
- Hanulay Juraj 2

Slovenský hrvoliak modrý šupinatý 6
- Bielik Rastislav Ing. 3
- Grebáč Juraj Ing. 2
- Krošlák Štefan 1

Slovenský hrvoliak modrý jarabatý 18
- Bielik Rastislav Ing. 3
- Grebáč Juraj Ing. 2
- Chren Peter 1
- Krošlák Štefan 8
- Vaňo Jozef 4

Slovenský hrvoliak hnedý 1
- Podberský Ivo Ing. 1


Zoznam vystavovateľov

#MenoAdresaPSČ
1. Adamec Štefan Ing. Myjava, Brestovec 123 907 01
2. Balázs Ján Pohranice 195 951 02
3. Bedeč Jozef Veľký Grob 11 925 27
4. Bielik Marek Mgr.art Červeník, ul. Mieru 206 920 03
5. Bielik Rastislav Ing. Krakovany 432 922 02
6. Brysuda Antonín Veľký Grob 334 925 27
7. Cilling Ján Dolný Pial, Ondrejovská 8 935 37
8. Dohál Róbert Veľké Kostoľany 381 922 07
9. Ďuríšek Ivan Košariská 247 906 15
10. Filín Vincent Veľké Kostoľany 165 922 07
11. Gašparík Vladimír Práznovce 8/20 955 01
12. Grebač Juraj Ing. Vrbovce 409 906 06
13. Guzmický Róbert Mojmírovce, Pod Vinohradmi 29 951 15
14. Guzmický Štefan Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2 951 15
15. Hybský Ján Dobrá Niva 430 962 61
16. Chren Peter Machulince 319 951 93
17. Klč Emil Kočín 99 922 04
18. Kmeť Martin Brodzany 110 958 42
19. Kopáč Jozef Vrbové, Poľná 635/20 922 03
20. Koštrna Pavol Veľké Kostoľany 385 922 07
21. Koštrnová Soňa MCH Veľké Kostoľany 385 922 07
22. Krivosudský Dušan Kráľová pri Senci 338 900 50
23. Krivosudský Ivan Ing. Kráľová pri Senci 596 900 50
24. Krošlák Štefan Kovarovce 469 956 15
25. Kulich Marián Veľké Bierovce 222 913 11
26. Magula Dávid MCH Veľké Kostoľany 381 922 07
27. Magula Jozef Veľké Kostoľany 381 922 07
28. Marek Jozef Brestovany, SHP 95 950 12
29. Matúš Michal Ducové 3 922 21
30. Mlkvý René Veľké Kostoľany 200 922 07
31. Močár Dušan Ing. Krupina, Štefánika 37 963 01
32. Podberský Ivo Ing. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
33. Podberský Ivo st. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
34. Poturnay Anton Dubovany 56 922 08
35. Smatana Jozef Topoľčany, Janka Matušku 955 01
36. Šenkár Štefan Borovce 209 922 09
37. Šípoš Ladislav Topoľčany, Mojmírová 1281/63 955 01
38. Šusta Rudolf Blatné pri Senci 234 900 82
39. Tóth František Nové Zámky, Ľ.Štúra 26 940 68
40. Urbánek Jozef Trenčianske Stankovce 226 913 11
41. Valíček Šimon MCH Nitra, Štefánikova 68 949 01
42. Vaňo Jozef Nemčice 358/1 955 01
43. Zámečník Miroslav Veľké Kostoľany 389 922 07
44. Žáková Dana Hlboké, Košútovce 1028 906 31