Špeciálna výstava 2012

Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany
Dátum: 14.-15.1.2012
Počet Slovenských hrvoliakov: 352
Počet variet: 14
Počet vystavovateľov: 46
Posudzovatelia: : Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Bielik Rastislav Ing.

Udelené tituly
Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy) - SH žltý - Krivosudský Ivan Ing. 97 b.
Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV) - SH červený - Podberský Ivo st. 382 b.

Šampión
modrý čiernopásavý: 1,0 Bielik Rastislav Ing. 96 a 0,1 Krošlák Štefan 95
modrý bielopásavý: 1,0 Krivosudský Dušan 96 a 0,1 Matúš Michal 95
žltý: 0,1 Brysuda Antonín 96
čierny: 1,0 Šenkár Štefan 96 a 0,1 Filín Vincent 96
červený: 1,0 Guzmický Štefan 96 a 0,1 Podberský Ivo st. 96
žltý bielopásavý: 0,1 Halmo Albert MVDr. 95
Šampión- Cena Rudolfa Petrikoviča (šampión 1,0 SH menej chovaných variet)
modrý šupinatý: 1,0 Škvarenina Eugen 95

Víťazná kolekcia (4 holuby)
modrý čiernopásavý: Magula Jozef 378
modrý bielopásavý: Chren Peter 378
žltý: Šusta Rudolf 380
čierny: Šenkár Štefan 379
červený: Adamec Štefan Ing. 370
červený bielopásavý: Hybský Ján 378

Víťazná cena
modrý čiernopásavý: Dohál Róbert Ing. 95, Krošlák Štefan 95, Magula Jozef 96, Šusta Rudolf 95, Bielik Rastislav Ing. 95
modrý bielopásavý: Bielik Marek Mgr.art. 95, Ďuríšek Ivan 95, Krivosudský Dušan 95, Vražba Marek Ing. 95, Klč Emil 95, Adamec Štefan Ing. 95
žltý: Guzmický Róbert 96, Krivosudský Ivan Ing. 96, Krivosudský Ivan Ing. 96, Brysuda Antonín 94
čierny: Petrík Michal 95, Podberský Ivo Ing. 96, Podberský Ivo Ing. 95, Raninec Milan 95, Vaňo Jozef 95
červený: Adamec Štefan Ing. 95, Šípoš Ladislav 95, Guzmický Štefan 95, Podberský Ivo st. 95
čierny bielopásavý: Škvarenina Eugen 94
červený bielopásavý: Hybský Ján 95
strieborný bielopásavý: Chren Peter 95, Kmeť Martin 94
modrý jarabý: Hanulay Juraj 95

Sponzorské ceny
Víťazná cena Predsedu KCHSH - SH čierny bielopásavý: Poturnay Anton 94
Víťazná cena pre mladého chovateľa - SH modrý čiernopásavý: Koštrnová Soňa MCH 94

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 352

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 66
- Adamec Samuel 4
- Bielik Rastislav Ing. 6
- Dohál Róbert Ing. 4
- Ďuríšek Ivan 5
- Grebáč Juraj Ing. 2
- Halmo Viliam 4
- Chren Peter 2
- Koštrnová Soňa 4
- Krošlák Štefan 11
- Magula Dávid 4
- Magula Jozef 10
- Marek Jozef 4
- Šusta Rudolf 6

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 86
- Adamec Štefan Ing. 8
- Bielik Marek Mgr.art 5
- Duga Ján 8
- Ďuríšek Ivan 5
- Chren Peter 6
- Klč Emil 7
- Koštrna Pavol 8
- Krivosudský Dušan 9
- Majtán Pavol 6
- Matúš Michal 8
- Mĺkvy René 8
- Vražba Marek Ing. 8

Slovenský hrvoliak žltý 42
- Brysuda Antonín 8
- Guzmický Róbert 4
- Krivosudský Ivan Ing. 12
- Kulich Marián 4
- Šusta Rudolf 10
- Valíček Šimon 4

Slovenský hrvoliak čierny 57
- Filín Vincent 12
- Guzmický Róbert 3
- Kmeť Martin 1
- Petrík Michal 4
- Podberský Ivo Ing. 8
- Raninec Milan 7
- Šenkár Štefan 11
- Urbánek Jozef 6
- Vaňo Jozef 5

Slovenský hrvoliak červený 41
- Adamec Štefan Ing. 4
- Guzmický Štefan 10
- Halmo Albert MVDr. 4
- Podberský Ivo st. 11
- Smatana Jozef 4
- Šípoš Ladislav 4
- Urbánek Jozef 4

Slovenský hrvoliak červený fŕkaný 2
- Guzmický Štefan 2

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 8
- Poturnay Anton 4
- Škvarenina Eugen 4

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 8
- Hybský Ján 8

Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý 4
- Halmo Albert MVDr. 4

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 9
- Chren Peter 6
- Kmeť Martin 1
- Krošlák Štefan 2

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 3
- Kmeť Martin 3

Slovenský hrvoliak strieborný šupinatý 8
- Grebáč Juraj Ing. 2
- Hanulay Juraj 1
- Kopáč Jozef 4
- Škvarenina Eugen 1

Slovenský hrvoliak modrý šupinatý 5
- Hanulay Juraj 1
- Škvarenina Eugen 3
- Vražba Marek Ing. 1

Slovenský hrvoliak modrý jarabatý 13
- Dohál Róbert Ing. 4
- Hanulay Juraj 5
- Krošlák Štefan 4


Zoznam vystavovateľov

#MenoAdresaPSČ
1. Adamec Samuel Myjava, Brestovec 61 907 01
2. Adamec Štefan Ing. Myjava, Brestovec 123 907 01
3. Bielik Marek Mgr.art Červeník, ul Mieru 206 920 03
4. Bielik Rastislav Ing. Krakovany 432 922 02
5. Brysuda Antonín Veľký Grob 334 925 27
6. Duga Ján Myjava, Trnovská 15 907 01
7. Dohál Róbert Ing. Veľké Kostoľany 381 922 07
8. Ďuríšek Ivan Košariská 247 906 15
9. Filín Vincent Veľké Kostoľany 165 922 07
10. Grebač Juraj Ing. Vrbovce 409 906 06
11. Guzmický Róbert Mojmírovce, Pod Vinohradmi 29 951 15
12. Guzmický Štefan Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2 951 15
13. Halmo Albert MVDr. Bošany 397 956 18
14. Halmo Viliam Bošany, Ľ.Armády 398 956 18
15. Hanulay Juraj Rovinka 430 900 41
16. Hybský Ján Dobrá Niva 430 962 61
17. Chren Peter Machulince 319 951 93
18. Klč Emil Kočín 99 922 04
19. Kmeť Martin Brodzany 110 958 42
20. Kopáč Jozef Vrbové, Poľná 635/20 922 03
21. Koštrna Pavol Veľké Kostoľany 385 922 07
22. Koštrnová Soňa MCH Veľké Kostoľany 385 922 07
23. Krivosudský Dušan Kráľová pri Senci 338 900 50
24. Krivosudský Ivan Ing. Kráľová pri Senci 596 900 50
25. Krošlák Štefan Kovarovce 469 956 15
26. Kulich Marián Veľké Bierovce 222 913 11
27. Magula Dávid MCH Veľké Kostoľany 381 922 07
28. Magula Jozef Veľké Kostoľany 381 922 07
29. Marek Jozef Brestovany, SHP 95 950 12
30. Majtán Pavol Myjava, Jablonská 51 907 01
31. Matúš Michal Ducové 3 922 21
32. Mlkvý René Veľké Kostoľany 200 922 07
33. Petrík Michal Výčapy-Opatovce 802 951 44
34. Podberský Ivo Ing. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
35. Podberský Ivo st. Mojmírovce, Vinohrady 1207 951 15
36. Poturnay Anton Dubovany 56 922 08
37. Raninec Milan Trenčianska Turná, Nivka 55 913 21
38. Smatana Jozef Topoľčany, Janka Matušku 955 01
39. Šenkár Štefan Borovce 209 922 09
40. Šípoš Ladislav Topoľčany, Mojmírová 1281/63 955 01
41. Škvarenina Eugen Bošany, ČSA 913 956 18
42. Šusta Rudolf Blatné pri Senci 234 900 82
43. Urbánek Jozef Trenčianske Stankovce 226 913 11
44. Valíček Šimon MCH Nitra, Štefánikova 68 949 01
45. Vaňo Jozef Nemčice 358/1 955 01
46. Vražba Marek Ing. Nitra, Zvolenská 1 949 01