Špeciálna výstava 2013

 Veľké Kostoľany 2013

  

 Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany

 Dátum: 19.-20.1.2013

 Počet Slovenských hrvoliakov: 342

 Počet variet: 13

 Počet vystavovateľov: 45

 Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Bielik Rastislav Ing.

 

 

 

Udelené tituly

 

Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy)-SH žltý- Krivosudský Ivan Ing. 97 b.

 

Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV)-SH modrý čiernopásavý- Bielik Rastislav Ing. 381 b. 

 

 

 

Šampión

 

červený:           1,0 Guzmický Štefan 96

 

0,1 Podberský Ivo st. 96

 

žltý:                  0,1 Krivosudský Ivan Ing. 96

 

čierny:              1,0 Podberský Ivo Ing. 96

 

0,1 Filín Vincent 96

 

modrý bielopásavý:      1,0 Krivosudský Dušan Bc. 96

 

0,1 Klč Emil 95

 

modrý čiernopásavý:    1,0 Bielik Rastislav Ing. 96

 

0,1 Magula Jozef 96

 

Šampión- Cena Rudolfa Petrikoviča ( šampión 1,0 SH menej chovaných variet)

 

strieborný bielopásavý: 1,0 Chren Peter 95

 

modrý jarabý: 0,1 Vražba Marek Ing. 96

 

 

 

Víťazná kolekcia (4 holuby)

 

červený: Smatana Jozef 374

 

žltý: Brysuda Antonín 379

 

čierny: Šenkár Štefan 380

 

modrý bielopásavý: Matúš Michal 379

 

 

 

červený bielopásavý: Hybský Ján 377

 

 

 

 

 

 

 

Víťazná cena

 

červený: Mačica Michal 95, Šípoš Ladislav 95

 

žltý: Brysuda Antonín 96, Valíček Šimon 95, Šusta Rudolf 96, Močár Dušan Ing. 95

 

čierny: Petrík Michal 95, Raninec Milan 95, Podberský Ivo Ing. 95, Vaňo Jozef 95, Šenkár Štefan 95

 

modrý bielopásavý: Adamec Samuel 96, Krivosudský Dušan Bc. 96, Majtán Pavol 95, Vražba Marek Ing. 95, Chren Peter 95

 

modrý čiernopásavý: Krošlák Štefan 95, Krošlák Štefan 95, Ďuríšek Ivan 95, Šusta Rudolf 95, Bielik Marek Mgr.Art. 95    

 

čierny fŕkaný: Adamec Samuel 95

 

červený fŕkaný: Guzmický Timotej 95

 

hnedý fŕkaný: Močár Dušan Ing. 95

 

izabelový bielopásavý: Halmo Albert MVDr. 95

 

čierny šupinatý: Škvarenina Eugen 95

 

 

 

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 342          

 

Slovenský hrvoliak červený 32

 

Adamec Štefan Ing. 4

 

Guzmický Štefan 8

 

Mačica Michal 4

 

Podberský Ivo st. 8

 

Smatana Jozef 4

 

Šípoš Ladislav 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak žltý 44

 

Brysuda Antonín 7

 

Guzmický Róbert 4

 

Krivosudský Ivan Ing. 10

 

Močár Dušan Ing. 8

 

Šusta Rudolf 11

 

Valíček Šimon 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny 60

 

Balázs Ján 12

 

Filín Vincent 8

 

Kmeť Martin 2

 

Kuruc Marián 1

 

Petrík Michal 4

 

Podberský Ivo Ing. 8

 

Raninec Milan 5

 

Šenkár Štefan 10

 

Vaňo Jozef 10

 

 

 

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 74

 

Adamec Samuel 4

 

Bielik Marek Mgr.Art 5

 

Ďuríšek Ivan 5

 

Chren Peter 4

 

Klč Emil 8

 

Koštrnová Soňa 4

 

Krivosudský Dušan Bc. 8

 

Mačica Michal 4

 

Magula Dávid 2

 

Majtán Pavol 6

 

Matúš Michal 9

 

Mĺkvy René 8

 

Vražba Marek Ing. 7

 

 

 

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 59

 

Bielik Marek Mgr.Art. 5

 

Bielik Rastislav Ing. 7

 

Ďuríšek Ivan 6

 

Chren Peter 2

 

Koštrna Pavol 4

 

Krošlák Štefan 7

 

Kuruc Marián 1

 

Magula Dávid 4

 

Magula Jozef 9

 

Majtán Pavol 4

 

Marek Jozef 4

 

Matúš Michal 2

 

Šusta Rudolf 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny fŕkaný 4

 

Adamec Samuel 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak červený fŕkaný 2

 

Guzmický Timotej 2

 

 

 

Slovenský hrvoliak žltý fŕkaný 2

 

Guzmický Timotej 2

 

 

 

Slovenský hrvoliak hnedý fŕkaný 2

 

Močár Dušan Ing. 2

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 12

 

Halmo Albert MVDr. 4

 

Poturnay Anton 4

 

Škvarenina Eugen 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 8

 

Hybský Ján 8

 

 

 

Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý 4

 

Halmo Albert MVDr. 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak izabelový bielopásavý 4

 

Halmo Albert MVDr. 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 4

 

Chren Peter 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 6

 

Kmeť Martin 2

 

Škvarenina Eugen 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak modrý šupinatý 7

 

Grebáč Juraj Ing. 3

 

Škvarenina Eugen 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak modrý jarabý 16

 

Krošlák Štefan 7

 

Šlosser Kristián 7

 

Vražba Marek Ing. 2

 

 

 

Slovenský hrvoliak AOC - hnedý 2

 

Petrík Michal 1

 

Vražba Marek Ing. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam vystavovateľov

 

 

 

1.         Adamec Samuel               Myjava, Brestovec 61                       907 01             

 

2.         Adamec Štefan Ing.          Myjava, Brestovec 123                     907 01   0907 812675

 

3.         Balázs Ján                       Pohranice 195                                  951 02

 

4.         Bielik Marek Mgr.art          Červeník, ul Mieru 206                      920 03   0907 752229

 

5.                                                Bielik Rastislav Ing.                            Krakovany 432           922 02  0908 064452

 

6.         Brysuda Antonín               Veľký Grob 334                                  925 27     0903 859935

 

7.         Ďuríšek Ivan                     Košariská 247                                    906 15

 

8.         Filín Vincent                     Veľké Kostoľany 165                          922 07     0907 184780

 

9.         Grebáč Juraj Ing.              Vrbovce 409                                      906 06

 

10.        Guzmický Róbert              Mojmírovce, Pod Vinohradmi 29         95115 0905 435709

 

11.        Guzmický Štefan              Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2     95115 0905 533810

 

12.        Guzmický Timotej             Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2     951 15    

 

13.        Halmo Albert MVDr.         Bošany 397                                        956 18

 

14.        Hybský Ján                      Dobrá Niva 430                                  962 61     0904 110796

 

15.        Chren Peter                      Machulince 319                                  951 93     0908 468108

 

16.        Klč Emil                           Kočín 99                                            922 04     0908 486325

 

17.        Kmeť Martin                     Brodzany 110                                     958 42     0910 337832

 

18.        Koštrna Pavol                  Veľké Kostoľany 385                          922 07

 

19.        Koštrnová Soňa               Veľké Kostoľany 385                          922 07

 

20.        Krivosudský Dušan          Kráľová pri Senci 338                         900 50     0917 433525

 

21.       Krivosudský Ivan Ing.       Kráľová pri Senci 596                         900 50

 

22.        Krošlák Štefan                 Kovarovce 469                                   956 15     0908 449813

 

23.        Kuruc Marián                    Veľké Lovce 224                                941 42     0902 742645

 

24.       Mačica Michal                  Jablonka 181                                     906 21

 

25.       Magula Dávid MCH          Veľké Kostoľany 381                            922 07  

 

26.       Magula Jozef                   Veľké Kostoľany 381                         922 07      0908 585524

 

27.       Majtán Pavol                    Myjava, Jablonská 51                         907 01

 

28.        Marek Jozef                     Brestovany, SHP 95                            950 12     033 5596595

 

29.        Matúš Michal                    Ducové 3                                        922 21       0915 055040

 

30.        Mlkvý René                      Veľké Kostoľany200                         922 07

 

31.       Močár Dušan Ing.             Kripuna, Štefánika 37                         963 01     0905 225759

 

32.       Petrík Michal                    Výčapy- Opatovce 802                     951 44

 

33.        Podberský Ivo Ing.           Mojmírovce, Vinohrady 1207             951 15       0915 833091

 

34.        Podberský Ivo st.             Mojmírovce, Vinohrady 1207             951 15       0917 532249

 

35.        Poturnay Anton                Dubovany 56                                     922 08 

 

36.        Raninec Milan                   Trenčianska Turná, Nivka 55              913 21

 

37.       Schloser Kristián              Radošina 423                                   956 05

 

38.        Smatana Jozef                 Topoľčany, Janka Matušku               955 01       0904 803266

 

39.        Šenkár Štefan                  Borovce 209                                     922 09       033 7796532

 

40.        Šípoš Ladislav                 Topoľčany, Mojmírová 1281/63          955 01       0902 194289

 

41.        Škvarenina Eugen            Bošany,ČSA 913                              956 18

 

42.        Šusta Rudolf                    Blatné pri Senci 234                          900 82       0905 222040

 

43.        Valíček Šimon                  Nitra, Štefánikova 68                        949 01       0915 538338

 

44.        Vaňo Jozef                      Nemčice 358/1                                  955 01       0915 768346

 

45.        Vražba Marek Ing.            Nitra, Zvolenská 1                             949 01