Špeciálna výstava 2014

 Veľké Kostoľany 2014

  

 Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany

 Dátum: 18.-19.1.2014

 Počet Slovenských hrvoliakov: 284

 Počet variet: 14

 Počet vystavovateľov: 42

 Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Bielik Rastislav Ing.

 

 

 

Udelené tituly

 

Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy)-SH žltý- Krivosudský Ivan Ing. 97 b.

 

Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV)-SH modrý čiernopásavý- Magula Jozef 381 b. 

 

 

 

Šampión

 

modrý bielopásavý:      1,0 Krivosudský Dušan Bc. 96

 

0,1 Klč Emil 95

 

modrý čiernopásavý:    1,0 Bielik Rastislav Ing. 96

 

0,1 Magula Jozef 96

 

žltý:                  0,1 Krivosudský Ivan Ing. 96

 

čierny:              1,0 Podberský Ivo Ing. 96

 

0,1 Šenkár Štefan 95

 

červený:           1,0 Guzmický Timotej 96

 

0,1 Podberský Ivo st. 96

 

Šampión- Cena Rudolfa Petrikoviča ( šampión 1,0 SH menej chovaných variet)

 

červený bielopásavý: 1,0 Hybský Ján 95

 

čierny bielopásavý: 0,1 Halmo Albert MVDr. 95

 

 

 

Víťazná kolekcia (4 holuby)

 

modrý bielopásavý: Matúš Michal 378

 

žltý: Šusta Rudolf 380

 

čierny: Šenkár Štefan 379

 

červený: Vaňo Jozef 377

 

strieborný bielopásavý: Chren Peter 375

 

 

 

Víťazná cena

 

modrý bielopásavý: Mĺkvy René 95, Krivosudský Dušan Bc. 96, Majtán Pavol 95, Vražba Marek Ing. 95, Krivosudský Dušan Bc. 95, Chren Peter 95

 

modrý čiernopásavý: Bielik Rastislav Ing. 95, Majtán Pavol 95, Šusta Rudolf 96, Ďuríšek Ivan 95    

 

žltý: Krivosudský Ivan Ing. 96, Brysuda Antonín 95, Valíček Šimon 95, Močár Dušan Ing. 95

 

čierny: Filín Vincent 95, Podberský Ivo Ing. 96, Raninec Milan 95, Filín Vincent 94, Petrík Michal 95

 

červený: Vaňo Jozef 95, Guzmický Štefan 94, Šípoš Ladislav 95, Smatana 94

 

čierny bielopásavý: Poturnay Anton 95

 

čierny šupinatý: Kmeť Martin 94

 

modrý jarabý: Šlosser Kristián 94

 

izabelový: Forgács Zoltán 95

 

čierny šupinatý: Škvarenina Eugen 95

 

 

 

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 284          

 

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 72

 

Adamec Samuel 5

 

Duga Ján 10

 

Ďuríšek Ivan 6

 

Chren Peter 4

 

Klč Emil 7

 

Krivosudský Dušan Bc. 9

 

Majtán Pavol 9

 

Matúš Michal 9

 

Mĺkvy René 6

 

Vražba Marek Ing. 7

 

 

 

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 41

 

Bielik Rastislav Ing. 6

 

Ďuríšek Ivan 6

 

Magula Dávid 4

 

Magula Jozef 8

 

Majtán Pavol 6

 

Marek Jozef 4

 

Pavlovič Ján 2

 

Šusta Rudolf

 

 

 

Slovenský hrvoliak žltý 37

 

Brysuda Antonín 6

 

Krivosudský Ivan Ing. 10

 

Močár Dušan Ing. 5

 

Šusta Rudolf 9

 

Valíček Šimon 7

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny 53

 

Filín Vincent 10

 

Kmeť Martin 2

 

Petrikovič Jozef 5

 

Petrík Michal 8

 

Podberský Ivo Ing. 6

 

Raninec Milan 8

 

Šenkár Štefan 10

 

Žáková Dana 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak červený 40

 

Adamec Štefan Ing. 4

 

Čerešňák Emil 7

 

Guzmický Štefan 6

 

Guzmický Timotej 2

 

Podberský Ivo st. 6

 

Smatana Jozef 4

 

Šípoš Ladislav 4

 

Štefík Štefan 2

 

Vaňo Jozef 5

 

 

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny fŕkaný 4

 

Adamec Samuel 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 12

 

Halmo Albert MVDr. 8

 

Poturnay Anton 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 10

 

Hybský Ján 10

 

 

 

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 4

 

Chren Peter 4

 

 

 

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 2

 

Kmeť Martin 2

 

 

 

Slovenský hrvoliak izabelový šupinatý 1

 

Forgács Zoltán 1

 

 

 

Slovenský hrvoliak modrý jarabý 5

 

Šlosser Kristián 5

 

 

 

Slovenský hrvoliak izabelový 2

 

Forgács Zoltán 2

 

 

 

Slovenský hrvoliak červenoplavý 1

 

Adamec Samuel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam vystavovateľov

 

 

 

1.         Adamec Samuel               Myjava, Brestovec 61                       907 01              0902 413186

 

2.         Adamec Štefan Ing.          Myjava, Brestovec 123                     907 01              0903 123456

 

3.        Bielik Rastislav Ing.          Krakovany 432                                   922 02            0908 064452

 

4.         Brysuda Antonín               Veľký Grob 334                                  925 27           0903 859935

 

5.         Čerešňák Emil                  Bojná 692                                          955 01           038 5318796

 

6.                                                Duga Ján                                           Myjava, Trnovská 15   907 01

 

7.         Ďuríšek Ivan                     Košariská 247                                    906 15

 

8.         Filín Vincent                     Veľké Kostoľany 165                          922 07           0907 184780

 

9.         Forgács Zoltán                Šahy, Hviezdoslavova 20                    936 01

 

10.        Guzmický Štefan              Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2     95115             0905 533810

 

11.        Guzmický Timotej             Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2     951 15    

 

12.        Halmo Albert MVDr.         Bošany 397                                        956 18

 

13.        Hybský Ján                      Dobrá Niva 430                                  962 61           0904 110796

 

14.        Chren Peter                      Machulince 319                                  951 93           0908 468108

 

15.        Klč Emil                           Kočín 99                                            922 04           0908 486325

 

16.        Kmeť Martin                     Brodzany 110                                     958 42           0910 337832

 

17.        Krivosudský Dušan          Kráľová pri Senci 338                         900 50           0917 433525

 

18.       Krivosudský Ivan Ing.       Kráľová pri Senci 596                         900 50

 

19.       Magula Dávid MCH          Veľké Kostoľany 381                         922 07     

 

20.       Magula Jozef                   Veľké Kostoľany 381                          922 07            0908 585524

 

21.       Majtán Pavol                    Myjava, Jablonská 51                         907 01            0908 669052

 

22.        Marek Jozef                     Brestovany, SHP 95                            950 12            033 5596595

 

23.        Matúš Michal                    Ducové 3                                         922 21                0915 055040

 

24.        Mlkvý René                      Veľké Kostoľany200                         922 07

 

25.       Močár Dušan Ing.             Kripuna, Štefánika 37                        963 01       0905 225759

 

26.        Pavlovič Ján                    Bošany, J.Bottu 419/43                     956 18       0908 086722

 

27.        Petrikovič Jozef                       Bošany, ČSA 419                       956 18     0910 341571

 

28.       Petrík Michal                    Výčapy- Opatovce 802                     951 44      0904 227783

 

29.        Podberský Ivo Ing.           Mojmírovce, Vinohrady 1207             951 15       0915 833091

 

30.        Podberský Ivo st.             Mojmírovce, Vinohrady 1207             951 15       0917 532249

 

31.        Poturnay Anton                Dubovany 56                                     922 08 

 

32.        Raninec Milan                   Trenčianska Turná, Nivka 55              913 21       0905 844094

 

33.       Schloser Kristián              Radošina 423                                   956 05

 

34.        Smatana Jozef                 Topoľčany, Janka Matušku               955 01       0904 803266

 

35.        Šenkár Štefan                  Borovce 209                                     922 09       033 7796532

 

36.        Šípoš Ladislav                 Topoľčany, Mojmírová 1281/63          955 01      0902 194289

 

37.        Štefík Štefan                    Hrašné 247                                       916 14       0907 212974

 

38.        Šusta Rudolf                    Blatné pri Senci 234                          900 82       0905 222040

 

39.        Valíček Šimon                  Nitra, Štefánikova 68                        949 01       0915 538338

 

40.        Vaňo Jozef                      Nemčice 358/1                                  955 01       0915 768346

 

41.        Vražba Marek Ing.            Horné Obdokovce, Čermany 41         956 08       0902 624099

 

42.        Žáková Dana                    Hlboké, Košutovec 1028                   906 31