Špeciálna výstava 2015

Veľké Kostoľany 2015

 

 Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany

 Dátum: 14.-15.1.2015

 Počet Slovenských hrvoliakov: 304

 Počet variet: 16

 Počet vystavovateľov: 43

 Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Podberský Ivo Ing., Filín Vincent, Šípoš Ladislav a Bielik Rastislav Ing.

 

Udelené tituly


Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy)-SH žltý- Krivosudský Ivan Ing. 97 b.

Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV)-SH červený- Podberský Ivo st. 382 b. 

 

Šampión


modrý čiernopásavý: 1,0 Bielik Rastislav Ing. 96 a 0,1 Krošlák Štefan 95

modrý bielopásavý: 1,0 Krivosudský Dušan 96 a 0,1 Matúš Michal 95

žltý: 0,1 Brysuda Antonín 96

čierny: 1,0 Šenkár Štefan 96 a 0,1 Filín Vincent 96

červený: 1,0 Guzmický Štefan 96 a 0,1 Podberský Ivo st. 96

žltý bielopásavý: 0,1 Halmo Albert MVDr. 95


Šampión - Cena Rudolfa Petrikoviča ( šampión 1,0 SH menej chovaných variet)


modrý šupinatý: 1,0 Škvarenina Eugen 95


Víťazná kolekcia (4 holuby)


modrý čiernopásavý: Magula Jozef 378

modrý bielopásavý: Chren Peter 378

žltý: Šusta Rudolf 380

čierny: Šenkár Štefan 379

červený: Adamec Štefan Ing. 370

červený bielopásavý: Hybský Ján 378

 

Víťazná cena


modrý čiernopásavý: Dohál Róbert Ing. 95, Krošlák Štefan 95, Magula Jozef 96, Šusta Rudolf 95, Bielik Rastislav Ing. 95    

modrý bielopásavý: Bielik Marek Mgr.art. 95, Ďuríšek Ivan 95, Krivosudský Dušan 95, Vražba Marek Ing. 95, Klč Emil 95, Adamec Štefan Ing. 95

žltý: Guzmický Róbert 96, Krivosudský Ivan Ing. 96, Krivosudský Ivan Ing. 96, Brysuda Antonín 94

čierny: Petrík Michal 95, Podberský Ivo Ing. 96, Podberský Ivo Ing. 95, Raninec Milan 95, Vaňo Jozef 95

červený: Adamec Štefan Ing. 95, Šípoš Ladislav 95, Guzmický Štefan 95, Podberský Ivo st. 95

čierny bielopásavý: Škvarenina Eugen 94

červený bielopásavý: Hybský Ján 95

strieborný bielopásavý: Chren Peter 95, Kmeť Martin 94

modrý jarabý: Hanulay Juraj 95

  

 

Sponzorské ceny

 

Víťazná cena Predsedu KCHSH-SH čierny bielopásavý- Poturnay Anton 94

Víťazná cena pre mladého chovateľa- SH modrý čiernopásavý- Koštrnová Soňa MCH 94


 

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 352          


Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 66


Adamec Samuel 4

Bielik Rastislav Ing. 6

Dohál Róbert Ing. 4

Ďuríšek Ivan 5

Grebáč Juraj Ing. 2

Halmo Viliam 4

Chren Peter 2

Koštrnová Soňa 4

Krošlák Štefan 11

Magula Dávid 4

Magula Jozef 10

Marek Jozef 4

Šusta Rudolf 6


Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 86


Adamec Štefan Ing. 8

Bielik Marek Mgr.art 5

Duga Ján 8

Ďuríšek Ivan 5

Chren Peter 6

Klč Emil 7

Koštrna Pavol 8

Krivosudský Dušan 9

Majtán Pavol 6

Matúš Michal 8

Mĺkvy René 8

Vražba Marek Ing. 8

 

Slovenský hrvoliak žltý 42


Brysuda Antonín 8

Guzmický Róbert 4

Krivosudský Ivan Ing. 12

Kulich Marián 4

Šusta Rudolf 10

Valíček Šimon 4

 

Slovenský hrvoliak čierny 57


Filín Vincent 12

Guzmický Róbert 3

Kmeť Martin 1

Petrík Michal 4

Podberský Ivo Ing. 8

Raninec Milan 7

Šenkár Štefan 11

Urbánek Jozef 6

Vaňo Jozef 5

  

Slovenský hrvoliak červený 41


Adamec Štefan Ing. 4

Guzmický Štefan 10

Halmo Albert MVDr. 4

Podberský Ivo st. 11

Smatana Jozef 4

Šípoš Ladislav 4

Urbánek Jozef 4

 

Slovenský hrvoliak červený fŕkaný 2


Guzmický Štefan 2

 

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 8


Poturnay Anton 4

Škvarenina Eugen 4


Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 8


Hybský Ján 3

 

Slovenský hrvoliak žltý bielopásavý 4


Halmo Albert MVDr. 4


Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 9


Chren Peter 6

Kmeť Martin 1

Krošlák Štefan 2

 

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 3


Kmeť Martin 3

 

Slovenský hrvoliak strieborný šupinatý 8


Grebáč Juraj Ing. 2

Hanulay Juraj 1

Kopáč Jozef 4

Škvarenina Eugen 1

 

Slovenský hrvoliak modrý šupinatý 5


Hanulay Juraj 1

Škvarenina Eugen 3

Vražba Marek Ing. 1


Slovenský hrvoliak modrý jarabatý 13


Dohál Róbert Ing. 4

Hanulay Juraj 5

Krošlák Štefan 4

  


Zoznam vystavovateľov


1.   Adamec Samuel                      Myjava, Brestovec 61                        907 01             

2.   Adamec Štefan Ing.                 Myjava, Brestovec 123                      907 01     0907 812675 

3.   Bielik Marek Mgr.art                Červeník, ul Mieru 206                       920 03     0907 752229 

4.   Bielik Rastislav Ing.                Krakovany 432                                   922 02     0908 064452

5.   Brysuda Antonín                     Veľký Grob 334                                  925 27     0903 859935

6.   Duga Ján                               Myjava, Trnovská 15                           907 01

7.   Dohál Róbert Ing.                   Veľké Kostoľany 381                          922 07     0908 536002

8.   Ďuríšek Ivan                           Košariská 247                                    906 15

9.   Filín Vincent                           Veľké Kostoľany 165                          922 07     0907 184780

10.  Grebáč Juraj Ing.                    Vrbovce 409                                      906 06

11.  Guzmický Róbert                    Mojmírovce, Pod Vinohradmi 29         951 15     0905 435709

12.  Guzmický Štefan                    Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2     951 15     0905 533810

13.  Halmo Albert MVDr.               Bošany 397                                        956 18    

14.  Halmo Viliam                          Bošany, Ľ.Armády 398                       956 18

15.  Hanulay Juraj                         Rovinka 430                                       900 41

16.  Hybský Ján                            Dobrá Niva 430                                  962 61     0904 110796

17.  Chren Peter                            Machulince 319                                  951 93     0908 468108

18.  Klč Emil                                  Kočín 99                                            922 04     0908 486325

19.  Kmeť Martin                           Brodzany 110                                     958 42     0910 337832

20.  Kopáč Jozef                          Vrbové, Poľná 635/20                         922 03

21.  Koštrna Pavol                        Veľké Kostoľany 385                          922 07

22.  Koštrnová Soňa MCH             Veľké Kostoľany 385                          922 07

23.  Krivosudský Dušan                Kráľová pri Senci 338                         900 50     0917 433525

24. Krivosudský Ivan Ing.              Kráľová pri Senci 596                         900 50

25.  Krošlák Štefan                       Kovarovce 469                                   956 15     0908 449813

26.  Kulich Marián                         Veľké Bierovce 222                            913 11     0907 594911

27. Magula Dávid MCH                 Veľké Kostoľany 381                          922 07    

28. Magula Jozef                          Veľké Kostoľany 381                          922 07     0908 585524

29.  Marek Jozef                           Brestovany, SHP 95                           950 12    033 5596595

30.  Majtán Pavol                          Myjava, Jablonská 51                       907 01       

31.  Matúš Michal                          Ducové 3                                          922 21        0915 055040

32.  Mlkvý René                            Veľké Kostoľany200                           922 07

33.  Petrík Michal                          Výčapy-Opatovce 802                         951 44

34.  Podberský Ivo Ing.                 Mojmírovce, Vinohrady 1207               951 15     0915 833091

35.  Podberský Ivo st.                   Mojmírovce, Vinohrady 1207               951 15     0917 532249

36.  Poturnay Anton                      Dubovany 56                                       922 08 

37.  Raninec Milan                         Trenčianska Turná, Nivka 55              913 21    

38.  Smatana Jozef                       Topoľčany, Janka Matušku                 955 01     0904 803266

39.  Šenkár Štefan                        Borovce 209                                        922 09     033 7796532

40.  Šípoš Ladislav                       Topoľčany, Mojmírová 1281/63           955 01     0902 194289

41.  Škvarenina Eugen                  Bošany, ČSA 913                               956 18    

42.  Šusta Rudolf                          Blatné pri Senci 234                            900 82     0905 222040

43.  Urbánek Jozef                        Trenčianske Stankovce 226                 913 11     0905 735849

44.  Valíček Šimon MCH                Nitra, Štefánikova 68                          949 01     0915 538338

45.  Vaňo Jozef                              Nemčice 358/1                                   955 01     0915 768346

46.  Vražba Marek Ing.                  Nitra, Zvolenská 1                               949 01