Špeciálna výstava 2016

 

Veľké Kostoľany 2016

 

 Miesto: Nový Kultúrny dom Veľké Kostoľany

 

Dátum: 16.-17.1.2016

 

Počet Slovenských hrvoliakov: 248

 

Počet variet: 16

 

Počet vystavovateľov: 36

 

Posudzovatelia: Podberský Ivo st., Krivosudský Ivan Ing., Podberský Ivo Ing., Bielik Rastislav Ing. a Vražba Marek Ing.

 

 

Udelené tituly

 

Cena Kolomana Slimáka (Víťaz výstavy)-SH žltý- Krivosudský Ivan Ing. 97 b.

 

Majster Klubu (Najlepšia kolekcia ŠV)-SH čierny- Filín Vincent 382 b. 

 

 

 

Šampión

 

modrý bielopásavý: 1,0 Krivosudský Dušan 96 a 0,1 Vražba Marek Ing. 95

 

modrý čiernopásavý: 1,0 Bielik Rastislav Ing. 96 a 0,1 Bielik Rastislav Ing. 96

 

žltý: 0,1 Krivosudský Ivan Ing. 96

 

čierny: 1,0 Podberský Ivo Ing. 96 a 0,1 Petrík Michal 96

 

červený: 1,0 Guzmický Štefan 96 a 0,1 Podberský Ivo st. 96

 

Šampión- Cena Rudolfa Petrikoviča ( šampión 1,0 SH menej chovaných variet)

 

červený bielopásavý: 1,0 Hybský Ján 96

 

strieborný bielopásavý: 0,1 Chren Peter 96

 

modrý jarabý: 1,0 Šlosser Kristián 96

 

 

Víťazná kolekcia (4 holuby)

 

modrý bielopásavý: Matúš Michal 381

 

modrý čiernopásavý: Magula Jozef 380

 

žltý: Šusta Rudolf 381

 

červený: Vaňo Jozef 378

 

modrý jarabý: Šlosser Kristián 378

 

 

Víťazná cena

 

modrý bielopásavý: Svítek Dušan 96, Mĺkvy René 95, Chren Peter 95, Matúš Michal 95

 

modrý čiernopásavý: Duga Ján 95, Németh Atilla 96, Ďuríšek Ivan 95, Šusta Rudolf 96, Majtán Pavol 95    

 

žltý: Brysuda Ivan 96, Vitáloš Róbert 96

 

čierny: Balázs Ján 96, Bulko Peter 96, Filín Vincent 95, Raninec Milan 95

 

červený: Podberský Ivo st. 95, Smatana Jozef 96

 

čierny bielopásavý: Kmeť Martin 95

 

červený bielopásavý: Hybský Ján 95

 

izabelový bielopásavý: Forgács Zoltán 95

 

modrý bezpásavý: Podberská Svetlana 95

 

  

 

SLOVENSKÝ HRVOLIAK 248          

 

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 55

 

Chren Peter 4

 

Krivosudský Dušan Mgr. 8

 

Majtán Pavol 7

 

Matúš Michal 9

 

Mĺkvy René 8

 

Smatana Marián Ing. 5

 

Svítek Dušan 6

 

Vražba Marek Ing. 8

 

  

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 55

 

Bielik Rastislav Ing. 8

 

Duga Ján 5

 

Ďuríšek Ivan 8

 

Hanulay Juraj 4

 

Magula Dávid 6

 

Magula Jozef 6

 

Majtán Pavol 5

 

Németh Atilla 7

 

Šusta Rudolf 5

 

Petrík Michal 1

 

  

Slovenský hrvoliak žltý 33

 

Brysuda Ivan 6

 

Krivosudský Ivan Ing. 13

 

Šusta Rudolf 8

 

Valíček Šimon 5

 

Vitáloš Róbert 1

   

Slovenský hrvoliak čierny 38

 

Balázs Ján 8

 

Bulko Peter 4

 

Filín Vincent 9

 

Petrík Michal 4

 

Podberský Ivo Ing. 5

 

Raninec Milan 6

 

Smatana Marián Ing. 2

  

Slovenský hrvoliak červený 26

 

Guzmický Štefan 4

 

Podberský Ivo st. 4

 

Smatana Jozef 7

 

Vaňo Jozef 6

 

Vitáloš Róbert 5

 

 

Slovenský hrvoliak čierny bielopásavý 2

 

Kmeť Martin 2

 

 

Slovenský hrvoliak červený bielopásavý 8

 

Hybský Ján 8

 

  

Slovenský hrvoliak strieborný bielopásavý 4

 

Chren Peter 4

 

  

Slovenský hrvoliak izabelový bielopásavý 5

 

Forgács Zoltán 4

 

Vitáloš Róbert 1

   

Slovenský hrvoliak čierny šupinatý 2

 

Kmeť Martin 2

 

  

Slovenský hrvoliak žltý šupinatý 1

 

Kmeť Martin 2

 

Vitáloš Róbert 1

  

Slovenský hrvoliak strieborný šupinatý 4

 

Grebáč Juraj Ing. 4

  

Slovenský hrvoliak modrý jarabatý 7

 

Šlosser Kristián 6

 

Vražba Marek Ing. 1

 

 

Slovenský hrvoliak modrý bezpásavý 2

 

Podberská Svetlana 2

   

Slovenský hrvoliak strieborný bezpásavý 2

 

Podberská Svetlana 2

  

Slovenský hrvoliak červenoplavý 4

 

Chren Peter 4

 

 

 

Zoznam vystavovateľov

 

 

 

1.         Balázs Ján                       Pohranice 195                                  951 02     

 

2.                                                Bielik Rastislav Ing.                            Krakovany 432           922 02  0908 064452

 

3.         Brysuda Ivan                    Veľký Grob 334                                  925 27    

 

4.         Bulko Peter                      Veľké Bierovce 139                            913 11

 

5.                                                Duga Ján                                           Myjava, Trnovská 15   907 01

 

6.         Ďuríšek Ivan                     Košariská 247                                    906 15

 

7.         Filín Vincent                     Veľké Kostoľany 165                          922 07     0907 184780

 

8.         Forgács Zoltán                Šahy, Hviezdoslavova 20                    936 01

 

9.         Grebáč Juraj Ing.              Vrbovce 409                                      906 06

 

10.        Guzmický Štefan              Mojmírovce, Pod Vinohradmi 180/2     95115      0905 533810

 

11.        Hanulay Juraj                   Rovinka 430                                       900 41

 

12.        Hybský Ján                      Dobrá Niva 430                                  962 61     0904 110796

 

13.        Chren Peter                      Machulince 319                                  951 93     0908 468108

 

14.        Kmeť Martin                     Brodzany 110                                     958 42     0910 337832

 

15.        Krivosudský Dušan Mgr. Blatné, Šenkvická 20A                         900 82     0917 433525

 

16.       Krivosudský Ivan Ing.       Kráľová pri Senci 596                         900 50

 

17.       Magula Dávid MCH          Veľké Kostoľany 381                          922 07    

 

18.       Magula Jozef                   Veľké Kostoľany 381                          922 07     0908 585524

 

19.       Majtán Pavol                    Myjava, Jablonská 51                         907 01     0908 669052

 

20.        Matúš Michal                    Ducové 3                                           922 21     0915 055040

 

21.        Mlkvý René                      Veľké Kostoľany200                           922 07

 

22.        Németh Attila                    Dolné Saliby                                      925 02

 

23.       Petrík Michal                    Výčapy- Opatovce 802                       951 44     0904 227783

 

24.        Podberská Svetlana         Mojmírovce, Ku Krížu 34                     951 15    

 

25.        Podberský Ivo Ing.           Mojmírovce, Ku Krížu 34                     951 15     0915 833091

 

26.        Podberský Ivo st.             Mojmírovce, Ku Krížu 34                     951 15     0917 532249

 

27.        Raninec Milan                   Trenčianska Turná, Nivka 55                913 21     0905 844094

 

28.        Smatana Jozef                 Topoľčany, Janka Matušku                 955 01     0904 803266

 

29.        Smatana Marián ing.         Topoľčany, Janka Matušku                 955 01

 

30.        Svítek Dušan                    Myjava, Trnovská 729/23                     907 01

 

31.        Šlosser Kristian                        Radošina 423                              956 05

 

32.        Šusta Rudolf                    Blatné pri Senci 234                            900 82     0905 222040

 

33.        Valíček Šimon                  Nitra, Štefánikova 68                           949 01     0915 538338

 

34.        Vaňo Jozef                      Nemčice 358/1                                     955 01     0915 768346

 

35.        Vitáloš Robert                  Jelka, Hlavná 477                                 925 23

 

36.        Vražba Marek Ing.            Horné Obdokovce, Čermany 41           956 08     0902 624099