Orgány klubu

Orgány Klubu Chovateľov Slovenských hrvoliakov platné od 2.4.2022

Výbor KCHSH

Podberský Ivo st. - Predseda
Magula Jozef - Podpredseda
Krivosudský Ivan Ing. - Tajomník a Poradca chovu
Podberský Ivo Ing. - Pokladník
Šípoš Ladislav - Člen
Bielik Rastislav Ing. - Člen
Vražba Marek Ing. - Člen

Revízna komisia KCHSH

Mĺkvy René Ing. - Predseda
Močár Dušan Ing. - Člen
Hybský Ján - člen

 

Orgány Klubu Chovateľov Slovenských hrvoliakov platné od 21.1.2018 do 1.4.2022

Výbor KCHSH

Podberský Ivo st. - Predseda
Magula Jozef - Podpredseda
Krivosudský Ivan Ing. - Tajomník a Poradca chovu
Podberský Ivo Ing. - Pokladník
Šípoš Ladislav - Člen
Bielik Rastislav Ing. - Člen
Vražba Marek Ing. - Člen

Revízna komisia KCHSH

Mĺkvy René Ing. - Predseda
Močár Dušan Ing. - Člen
Hybský Ján - člen

 

Orgány Klubu Chovateľov Slovenských hrvoliakov platné od 20.5.2017 do 20.1.2018

Výbor KCHSH

Podberský Ivo st. - Predseda
Magula Jozef - Podpredseda
Krivosudský Ivan Ing. - Tajomník a Poradca chovu
Podberský Ivo Ing. - Pokladník
Šenkár Štefan - Člen
Šípoš Ladislav - Člen

Revízna komisia KCHSH

Bielik Rastislav Ing. - Predseda
Močár Dušan Ing. - Člen
Hybský Ján - člen

 

Orgány Klubu Chovateľov Slovenských hrvoliakov platné od 19.1.2014 do 19.5.2017

Výbor KCHSH

Filín Vincent - Predseda
Magula Jozef - Podpredseda
Podberský Ivo st. - Tajomník
Krivosudský Ivan Ing. - Poradca chovu
Podberský Ivo Ing. - Pokladník
Šenkár Štefan - Člen
Šípoš Ladislav - Člen

Revízna komisia KCHSH

Bielik Rastislav Ing. - Predseda
Močár Dušan Ing. - Člen
Hybský Ján - člen

 

Orgány Klubu Chovateľov Slovenských hrvoliakov platné od 17.1.2010 do 18.1.2014

Výbor Klubu chovateľov Slovenských hrvoliakov

Filín Vincent - Predseda
Magula Jozef - Podpredseda
Podberský Ivo st. - Tajomník
Krivosudský Ivan Ing. - Poradca chovu
Podberský Ivo Ing. - Pokladník
Šenkár Štefan - Člen
Šípoš Ladislav - Člen

Revízna komisia

Bielik Rastislav Ing. - Predseda
Močár Dušan Ing. - Člen
Hybský Ján - člen

 

Orgány Klubu Chovateľov Slovenských hrvoliakov platné od 16.1.2005 do 16.1.2010

Výbor Klubu chovateľov Slovenských hrvoliakov

Filín Vincent - Predseda
Šimovec Milan - Podpredseda
Podberský Ivo st. - Tajomník
Krivosudský Ivan Ing. - Poradca chovu
Podberský Ivo Ing. - Pokladník
Balázs Ján - Člen
Vaňo Jozef - Člen

Revízna komisia

Šenkár Štefan. - Predseda
Podberský Ivo Ing. - Člen
Šípoš Ladislav - člen