Plemenné chovy 2007-2008

Uznávanie Plemenných chovov CV Nitra 2006

O uznanie plemenného chovu na roky 2007-2008 sa pokúšalo na CV Nitra 2006 28 chovateľov, ktorí prihlásili 29 kolekcií slovenských hrvoliakov. Bodový limit 750 bodov, predloženie rodokmeňov a plemenných kníh splnilo 21 kolekcií od 20 chovateľov.

Slovenský hrvoliak čierny:
- Balázs Ján 756 bodov
- Šenkár Štefan 754
- Raninec Milan 752
- Filín Vincent 751
- Lévai Oto 750
- Žák Pavol 750

Slovenský hrvoliak červený:
- Šípoš Ladislav 753
- Figel Milan 750
- Gašparík Vladimír 750
- Smatana Jozef 750

Slovenský hrvoliak žltý:
- Ing. Krivosudský Ivan 761
- Močár Dušan Ing. 755
- Brysuda Anton 753

Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý:
- Matúš Michal 757
- Filín Vincent 754
- Bielik Marek 752
- Chren Peter 752
- Zámečník Miroslav 750

Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý:
- Bielik Rastislav 756
- Krošlák Štefan 753
- Magula Jozef 752